News

The State of Casper: A Year in Review

The State of Casper: A Year in Review

Chào tạm biệt giai đoạn cường điệu hóa blockchain. Xin chào, thời kỳ ứng dụng blockchain vào thực tế. Những tên gọi về các cột mốc có thể không phải điều trọng yếu, nhưng điểm mấu chốt chính là đã…