Công bố Vòng bỏ phiếu Community Builder PGF đầu tiên

Xin chào các bạn và những người theo dõi Namada

Namada hiện đã đạt được 5 tuần tham gia chương trình Xây dựng cộng đồng, điều đó có nghĩa là bắt đầu từ tuần tới, việc bỏ phiếu của cộng đồng sẽ bắt đầu để đánh giá vòng đóng góp đầu tiên từ các Nhà xây dựng cộng đồng đã tham gia chương trình. chương trình cho đến nay.

Kỷ nguyên bỏ phiếu Namada Community Builder đầu tiên này sẽ giúp xác định tỷ lệ NAM được phân bổ cho những người tham gia chương trình. Vòng bỏ phiếu này cũng sẽ thông báo cho những người sẽ tiếp tục tham gia chương trình Community Builder với tư cách là những người đóng góp liên tục trong số 250 người đã được đưa vào cho đến khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Điều gì xảy ra trước Kỷ nguyên bỏ phiếu đầu tiên

Người xây dựng cộng đồng có thể sử dụng bài viết này làm hướng dẫn để hiểu những gì họ có thể mong đợi ở vòng RPGF của người xây dựng cộng đồng khi nó sắp kết thúc.

Khi viết bài viết này, một chi tiết nhỏ dựa trên vấn đề chức năng sẽ được thay đổi. Kỷ nguyên bỏ phiếu của Coordinape sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 lúc 07:00 | UTC+7 | thay vì Chủ nhật đã nêu ban đầu (ngày 27 tháng 11) nhằm cung cấp thêm một ngày trong tuần cho các CB để đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào tài khoản Coorderape của mình cho mục đích bỏ phiếu. Điều này là trên cơ sở rõ ràng rằng một số CB đã không truy cập vào tài khoản Coorderape của họ kể từ khi gửi tài khoản đó trong đơn đăng ký của họ. Giai đoạn bỏ phiếu vẫn sẽ kết thúc vào Thứ 4, ngày 6 tháng 12, lúc 6:59 | UTC+7.

Những người quản lý ban đầu sẽ xem xét và loại bỏ những tài khoản CB chưa bao giờ gửi đóng góp cho Coordinape, không hoạt động nhiều trên Discord hoặc hoàn toàn không phù hợp với các yêu cầu được chia sẻ trong tài liệu ở đây. Việc loại bỏ các CB này sẽ diễn ra vào cuối tuần này trước khi bắt đầu thời kỳ bỏ phiếu. Nếu bạn cảm thấy mình bị loại không đúng cách, vui lòng khiếu nại quyết định trước Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 lúc 7:00 UTC+7

Những việc CB nên làm trước thời gian bỏ phiếu

 1. Kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập vào Coordinape và thông báo cho lãnh đạo cộng đồng nếu bạn không thể, để có thể khắc phục. Nếu bạn có thể đăng nhập nhưng không còn là thành viên trong Circle Namada Community Builders nữa, có thể bạn đã bị loại ra, bạn có thể khiếu nại trực tiếp với tôi (Park | Community Hed)
 2. Không thể thêm vào thời kỳ bỏ phiếu sau khi bắt đầu, vì vậy hãy xác nhận rằng bạn có thể đăng nhập và có thể thấy Circle Namada Community Builders.
 3. Đọc lại tài liệu cộng đồng để hiểu rõ về các thông số đối với việc gửi đơn và một ‘người tham gia’ tốt sẽ trông như thế nào.
 4. Đảm bảo rằng đóng góp của họ đã được gửi đến hồ sơ CB liên kết / bài đăng hợp tác trên discord HOẶC trên Coordinape trước ngày kết thúc gửi đơn là thứ Tư ngày 29. (chi tiết ở đây (https://namada.net/community/docs/community-builder-handbook))
 5. Dù sao đi nữa, chúng tôi muốn có thể thấy công việc bạn đã làm / đánh giá tiềm năng của nó, bắt đầu từ hồ sơ Coordinape của bạn, sau đó liên kết đến bài đăng gốc trên Discord (nếu đây là cách mà nCB đã chọn để theo dõi đóng góp của họ).
 6. Giúp đỡ các thành viên cộng đồng khác đảm bảo rằng đóng góp của họ trông đúng và sẵn sàng dành thời gian để đánh giá một cách khách quan và trung thực công việc của người khác.

Cách hoạt động bỏ phiếu trên Coordinape

Người xây dựng cộng đồng nên xem video này hoặc theo dõi liên kết đến Notion của cộng đồng để hiểu cách Coordinape hoạt động và cách nó sẽ được sử dụng trong giai đoạn bỏ phiếu này. Bài viết này sẽ tiếp tục như người đọc đã hiểu về Coordinape.

Tóm gọn, Coordinape cho phép người tham gia trong một chương trình bỏ phiếu cho ‘hồ sơ’ của những người tham gia khác để cho biết liệu họ nghĩ rằng công việc của người tham gia đó có hữu ích cho tổ chức mà họ thuộc về không, đó là lý do tại sao nó được chọn cho Namada. GIVE có thể được phân phối lại trong suốt thời kỳ bỏ phiếu dựa trên sở thích cá nhân và sự thay đổi quan điểm của người phân phối, vì vậy là một người tham gia, hãy nhớ rằng bạn có thể làm điều này cho đến khi thời kỳ kết thúc.

Theo quy định, chương trình này sẽ không hạn chế cách mà một CB bỏ phiếu – một phần vì các Early Stewards không thể, mặt khác vì chúng tôi dự đoán sẽ có một số mức độ khác biệt so với cách chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hành động. Trước đó, tôi đã đề cập cá nhân rằng tôi mong đợi một mức độ hành vi giống như cartel trong những người bỏ phiếu, và tôi không nghĩ điều này hoàn toàn có thể tránh được – nhưng tôi tin rằng điều này sẽ được giảm thiểu thông qua sự phù hợp về tầm nhìn.

Chính vì lý do này, chương trình hiện tại RPGF cho các Community Builder sẽ có sự chia 60/40 trong trọng lượng phiếu bầu giữa Early Stewards và chính CB, với ý định rằng theo thời gian trọng lượng phiếu bầu của Stewards trong các cuộc bầu cử Cộng đồng Xây dựng sẽ giảm theo tỷ lệ so với phần còn lại của cộng đồng. Ngoài ra – theo thời gian, sẽ rõ ràng ai thực sự ở đây để giúp đỡ, trong tương lai dài hạn.

CB nên đánh giá các dự án và người tham gia khác như thế nào?

Lý tưởng nhất, các CB nên đánh giá những CB khác và đóng góp của họ dựa trên mức độ phù hợp của đóng góp với sứ mệnh của Namada và với các tài liệu về độ chính xác, nỗ lực và tinh thần hợp tác. Nhiều dự án được đề xuất và hoàn thành cả trong và trước chương trình Community Builder đã được thực hiện bởi nhiều thành viên cộng đồng – như đã đề cập trong bản demo Coordinape, chúng tôi mong đợi rằng những người làm việc chặt chẽ với nhau sẽ phân phối token GIVE của họ cho những người họ đã làm việc cùng. Ngoài ra các CB cũng có thể phân phối lại GIVE trong suốt toàn bộ thời kỳ bỏ phiếu.

Tuy nhiên, điều tôi muốn khuyến khích là các CB nên đánh giá một cách nghiêm túc công việc của các đóng góp khác và phân phối GIVE của họ cho tất cả những người tham gia vào chương trình CB. CB không thể nhìn thấy và đánh giá mọi thứ, nhưng nếu trong lý thuyết mỗi người CB đánh giá một phần của các hồ sơ CB khác, chúng ta sẽ cover hết tất cả đóng góp.

Ngoài ra, việc các thành viên CB đặc biệt thận trọng trong việc phân bổ GIVE của họ là một lợi ích cho thiết kế cộng đồng cuối cùng, vì những phiếu bầu này sẽ thông báo việc phân bổ NAM cuối cùng cho những CB đã tham gia chương trình và đánh giá cuối cùng xem ai được coi là tốt nhất. được cộng đồng giúp đỡ.

Các Early Stewards nên đánh giá các dự án và người tham gia khác như thế nào?

Vì Early Stewards giữ 60% trọng lượng phiếu bầu cho vòng đầu tiên của Chương trình Community Builder RPGF, họ sẽ sử dụng một phương pháp xem xét mỗi hồ sơ trên Coordinape là một phần của chương trình, sử dụng một sự kết hợp giữa tiêu chí định lượng và định tính, tức là họ sẽ đánh giá chủ quan giá trị điểm của các đóng góp và sử dụng chúng để quyết định cách phân phối GIVE mà họ có như các thành viên cá nhân của Circle Coordinape.

Các tiêu chí mà Early Stewards sẽ bao gồm trong đánh giá của họ:

 • Độ chính xác / sự chệch hướng rõ ràng so với yêu cầu
 • Đánh giá chủ quan về nỗ lực đã làm
 • Tính hữu ích cho cộng đồng ở cấp độ cá nhân hoặc đóng góp
 • Tiềm năng của đóng góp cá nhân (nếu là bằng chứng thực nghiệm)
 • Số lượng đóng góp (mặc dù điều này có thể được cân nhắc so với giá trị của mỗi đóng góp)

Điều gì xảy ra sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc?

Kết quả GIVE từ vòng Coordinape sẽ thông báo về việc phân phối NAM cho những người tham gia chương trình dựa trên chất lượng đóng góp và lịch sử hồ sơ của họ.

Nếu thành viên CB tham gia bỏ phiếu và nhận được GIVE trong vòng Coordinape, họ sẽ được yêu cầu tạo và gửi địa chỉ ví Namada để sẵn sàng nhận phân phối NAM trong khối genesis, cùng với các đề cử PGF khác như Trusted Setup và các ứng viên RPGF. Sau đó, các Early Stewards sẽ họp để đánh giá kết quả phân phối GIVE và đề xuất các người tham gia cuối cùng của Chương trình Community Builder Namada mới nảy sinh, sau đó sẽ liên hệ với họ để đảm bảo rằng họ muốn tiếp tục làm Community Builder.

Những người vẫn còn trong chương trình sau khi cắt giảm sẽ tham gia vào việc thiết kế cấu trúc cộng đồng ban đầu và lập kế hoạch cho tương lai gần của Namada như một cộng đồng và sẽ được phân vào các nhóm làm việc khác nhau dựa trên kỹ năng và mong muốn đóng góp của họ. Tôi không thể chờ đợi để xem điều gì sẽ đến từ điều này.

Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tôi không thể đăng nhập vào Coordinape!

 • Liên hệ với @motherpredicate (tôi) trên Discord nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập – cô ấy sẽ đảm bảo bạn có thể truy cập vào tài khoản. Hãy làm điều này trước thứ Hai, ngày 27 tháng 11, vào lúc 07:00 UTC +7, nếu không bạn sẽ không được tham gia vào Circle Namada Community Builder.

Tôi đã bị loại ra khỏi chương trình nhưng tôi nghĩ rằng không nên vậy!

 • Liên hệ @motherpredicate trên Discord để khiếu nại quyết định – việc này được thực hiện dựa trên tài khoản không có hoạt động trong Discord và không có hoạt động trong Coordinape