Category Blockchain Multiverse

Hiểu về quản trị trong Namada

namada governance 01 (1)

Quản trị trên Namada được xây dựng dựa trên triết lý về tính linh hoạt. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá các tính năng mà Namada cung cấp và thúc đẩy chúng liên quan đến triết lý này.…

Cầu nối Namada Ethereum

nam eth bridge 01

Bài viết này thảo luận về việc bắt đầu với nền tảng và động lực đằng sau thiết kế của cầu nối Namada Ethereum, tiếp theo là cách thức hoạt động của cầu nối và kết thúc bằng kiến trúc…

Namada là gì?

what is namada 01

Định nghĩa Namada là nền tảng Proof-of-Stake L1 hướng đến việc đảm bảo quyền riêng tư không phụ thuộc vào tài sản giữa các chain (interchain asset-agnostic privacy). Namada tương tác với các chain có khả năng hoàn thành giao…